headerphoto

Pytania i odpowiedzi

Jak mogę się zapisać do BSRW?

Zapoznaj się ze Statutem BSRW i oceń, czy spełniasz warunki, jakie zostały w nim zapisane dla członków, czy jesteśmy organizacją, która odpowiada Twoim poglądom. Zastanów się też, czy jesteś skłonny poświęcić swój czas i wysiłek, aby zaangażować się w naszą działalność.

Wypełnij czytelnie i osobiście podpisz deklarację członkowską (deklaracja do pobrania) i przekaż zarządowi.

Na Twojej deklaracji musi podpisać się dwóch aktualnych członków BSRW jako osoby wprowadzające. Jeśli osoba wprowadzająca jest członkiem-założycielem, wystarczy jeden podpis. Jeżeli nie znasz nikogo spośród członków BSRW, przyjdź na spotkanie z członkiem zarządu (dyżury członków zarządu).

Wypełniając deklarację nie pomijaj e-maila. Bardzo ważne jest też podanie numeru telefonu komórkowego, gdyż w komunikacji wewnętrznej korzystamy głównie z bramki SMS (m.in. do informowania o terminach rozdawnictwa żywności). Imiona i nazwiska rodziców na drugiej stronie deklaracji to imiona ojca i matki danej rodziny wielodzietnej (a nie rodziców osoby wypełniającej deklarację). Nie zapomnij w odpowiednich rubrykach podać swoich umiejętności, którymi możesz wspomagać stowarzyszenie – to dla nas dowód, że chcesz autentycznie brać udział w jego działalności.

Po przekazaniu w biurze wypełnionej deklaracji, zarząd rozpatrzy ją podczas najbliższego posiedzenia. O decyzji zostaniesz powiadomiony komunikatem z bramki SMS.

UWAGA! Aby zostać naszym podopiecznym i korzystać z pomocy oferowanej przez BSRW wcale nie musisz się do niego zapisywać. Zobacz, jak uzyskać opiekę ze strony Stowarzyszenia. Doskonale rozumiemy, że różne okoliczności mogą uniemożliwiać Ci działalność w stowarzyszeniu, a Twoja wielodzietna rodzina może potrzebować pomocy. Kiedy Twoje sytuacja się zmieni i wyrazisz taką wolę, zawsze będziesz mógł zmienić swój status z podopiecznego na członka stowarzyszenia składając deklarację w sposób opisany powyżej.

 

Jak uzyskać opiekę ze strony Stowarzyszenia

Jeżeli z jakichś powodów nie możesz zaangażować się w prace członkowskie, a sytuacja materialna Twojej wielodzietnej rodziny jest trudna, możesz ubiegać się o objęcie pomocą w postaci rozdawnictwa żywności, czy innych form, jakie w danym momencie możemy zaoferować. Przyjmujemy w ten sposób pod opiekę np. rodziny wielodzietne kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej czy parafialne punkty pomocy bliźniemu. Jeżeli rodzina zgłasza się do nas bez takiego polecenia, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu, na który można umówić się z członkiem zarządu BSRW (dyżury członków zarządu).

 

Dyżury członków zarządu: poniedziałki 18:00 – 20:00

Paweł Berłowski (sekretarz), Ewa Godek (członek), Ewa Jończyk (skarbnik), Marzena Kąkała (członek), Waldemar Wasiewicz (prezes).

Kontakt