headerphoto

Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II

O ZADANIACH RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM FAMILIARIS CONSORTIO

Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej: rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny; ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców tak zwanej „polityki rodzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie.

Apel Soboru Watykańskiego II o przezwyciężanie etyki indywidualistycznej dotyczy również rodziny jako takiej.

 

Przeczytaj pełen tekst w formacie .doc (wymagany zainstalowany na komputerze program MS Office, OpenOffice lub podobny)

Przeczytaj pełen tekst w formacie .pdf (wymagany zainstalowany na komputerze czytnik PDF, taki jak Adobe Reader, Foxit Reader lub podobny)